Import From Existing Tree

The importer has been deprecated, as this tool outdated and is no longer supported. Read more about the updates

Global Move

Any focuses which are below 0 on the axis you are moving along, will be set to 0

Axis to move along:

Amount to move

Multi Move

Any focuses which are below 0 on the axis you are moving along, will be set to 0

The focuses listed below will be moved

Axis to move along:

Amount to move

Add Focus
Name:
Description:
GFX:

Previously uploaded images will show at bottom of GFX list - resized for focus dimensions

Custom focus GFX needs to be in a PNG format with a recommended Width: 95px Height: 85px

GFX system has been re-worked, please re-upload custom GFX to ensure files export correctly

Bypass

Available

Mutually Exclusive

Prerequisite

AI Will Do Factor

Time to Complete

Location - X|Y

|

Complete Tooltip

Reward

Reward filter

Builder
Drag output here:
Choose Country
Choose State
Focus Chooser

Pomoc gospodarcza

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_pomocgospodarcza","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"35","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190015","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przewrót w Krajach bałtyckich

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przewrtwkrajachbatyckich","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"31","focus_y":"5","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190011","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Wspólne badania technologiczne

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wsplnebadaniatechnologiczne","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"7","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190024&&1189983&&1189982&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Podwyższenie podatków

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_podwyszeniepodatkw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"45","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189998","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Kozackie metody szkoleniowe

Kozactwo, nasza historia, jest dobrą podstawą pod nasze programy szkoleniowe wojsk. Szybciej wyszkoleni i lepiej zorganizowani żołnierze będą dobrą obroną dla niepodległej Ukrainy.
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zintegrowaniekozakw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"3","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190005","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Dwustronna współpraca militarna z Rzeczypospolitą

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_paktmzpolsk","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"2","focus_y":"3","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190005","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Wspólny Ukraiński dom

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_paktantyoun","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"8","focus_y":"3","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190005","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Zmniejszenie cła na granicy RP-UA

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_paktcywilnyzpolsk","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"2","focus_y":"4","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190021","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Lwów-Kijów-Rostów

Kiedyś miała być wielka Ukraina rozciągają się od Chełmna po Kubań. Dziś jest cieniem tych nacjonalistycznych marzeń. I choć powstała Ukraina wielu Ukraińców żyję poza jej granicami. Dziś sprubujemy pod pretekstem zbudowania linii kolejowej przez Lwów, Kijów i Rostów. Zjednoczyć choć symbolicznie te 3 największe ukraińskie miasta, aby Ukraińcy pamiętali, że my pamiętamy o nich.
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_lwwkijwdon","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"2","focus_y":"5","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190023","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Nowi "Chłopi"

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_nowichopi","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"41","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189997","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Bolszewicy 1

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_bolszewicy1","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"31","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190014","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Bolszewicy2

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_bolszewicy2","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"31","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190026","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Współpraca z Bolszewikami

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wsppracazbolszewikami","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"31","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190013","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Współpraca z Niemcami

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wsppracazniemcami","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"35","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190013","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Współpraca z innymi krajami komunistycznymi

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wsppracazinnymikrajamikomunistycznymi","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"33","focus_y":"0","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Dołączenie do IV Międzynarodówki

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_doczeniedoivmidzynarodwki","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"35","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190016","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przewrót w Ałasz Ordzie

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przewrtwaaszordzie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"33","focus_y":"5","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190011","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Współpraca z krajami faszystowskimi

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wsppracazkrajamifaszystowskimi","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"38","focus_y":"0","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przewrót w Zjednoczonym Kaukazie

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przewrtwzjednoczonymkaukazie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"35","focus_y":"5","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190011","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przewrót na Białorusi

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przewrtnabiaorusi","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"33","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190027||1190012","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przemysł Ciężki

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przemysciki","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"50","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189995","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Rozbudowa Stoczni w Odessie

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rozbudowastoczniwodessie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"52","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190003","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Ustabilizowanie Społeczeństwa

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_ustabilizowaniespoeczestwa","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189988","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Zamordowanie Bandery

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zamordowaniebandery","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"10","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189960","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Wymiany kulturowe z Polską

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przywrceniejzykarusiskiego","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"0","focus_y":"3","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1189962","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Rozbudowa Handlu Rzecznego

Z Kijowa można spuszczać towary rzeką na barkach będzie to tanie oraz wydajne
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rozbudowahandlurzecznego","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"58","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190000&&1190001&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Rewitalizacja Przemysłu

Po naprawie rolnictwa oraz przemysłu możemy pozbyć się pozostałości wielkiego kryzysu!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rewitalizacjaprzemysu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"54","focus_y":"5","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190002&&1189963&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Rozbudowa fabryk w Kijowie

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rozbudowafabrykwkijowie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"60","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190003","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Rozbudowa Portu w Odessie

Odessa stanowi okno na świat dla Ukrainy
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rozbudowaportuwodessie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"56","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189996","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Utworzenie PGR'ów

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_utworzeniepgrw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"41","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":" \ncomplete_national_focus= focus_id\n ","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189994","focus_mutually_exclusive":"1189998","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Oddanie roli w ręce prywaciarzy

Małe rolnictwa połączymy na większe oddając je w ręce oligarchów!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_oddanieroliwrceprywaciarzy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"45","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189994","focus_mutually_exclusive":"1189997","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Budowa Przemysłu

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_budowaprzemysu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"54","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189995","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przemysł Cywilny

Najpierw musimy rozbudować przemysł konsumpcyjny...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przemyscywilny","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"58","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189995","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Budowa Przemysłu

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_budowaprzemysu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"46","focus_y":"0","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Naprawa rolnictwa

Nasze ziemie są świetne pod uprawę, ale są słabo zarządzane
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_naprawarolnictwa","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"43","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189995","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Wykupienie ziem

Polacy nadal mają problemy z pokłosiem Wielkiego Kryzysu więc może wykupimy trochę ziem...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wykupienieziem","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"30","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189986","focus_mutually_exclusive":"1189987&&1189987&&","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Ratunek dla braci ze wschodu

Biali okupanic gardzą naszą wspaniałą kulturą. Gnębią naszych ukraińskich braci. Musimy powiedzieć stanowcze NIE i odwrócić dotychczasowe role.
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_ratunekdlabracizewschodu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"65","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189968","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Droga Ukrainy

Nasz kraj choć niewielki może być wielki! Mamy dużo dróg do wyboru, lecz, która jest najlepsza?
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_drogaukrainy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"12","focus_y":"0","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":"add_stability= 0.05\r\nadd_political_power = 50","focus_prerequisite":null,"focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

OUN poprowadzi nas do zwycięstwa!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_organizacjaukraiskichnacjonalistw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"15","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \nadd_popularity= { \nideology = fascism \npopularity = 0.1 \n}\n ","focus_prerequisite":"1189987","focus_mutually_exclusive":"1189985","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Zwrot o 180stopni

Ówczesne władze nie potrafią rządzić osłabiają Ukrainę! Potrzeba silnej nowej ręki! Pytanie kogo rękę...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zwroto180stopni","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"18","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \nadd_popularity= { \nideology = fascism \npopularity = 0.1 \n}\nadd_popularity= { \nideology = communism\npopularity = 0.1 \n}\n ","focus_prerequisite":"1189990","focus_mutually_exclusive":"1189988","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Władza Petlury

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wadzapetlury","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \nadd_popularity= { \nideology = neutrality\npopularity = 0.1 \n}\n ","focus_prerequisite":"1189990","focus_mutually_exclusive":"1189987","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Odzyskanie terenów na zachodzie

Musimy wybrać jak odzyskamy nasze tereny od Polaków mamy kilka wyborów
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_odzyskanieterenwnazachodzie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"2","focus_x":"28","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189990","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Komunistyczna Partia Ukrainy

Komunistyczna Partia Ukrainy, którą kieruje Nikita Chruszczow wyzwoli ciemiężonych robotników!Przy okazji możemy zdobyć pomoc potężnych Niemiec...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_komunistycznapartiaukrainy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"22","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \nadd_popularity= { \nideology = communism\npopularity = 0.1 \n}\n ","focus_prerequisite":"1189987","focus_mutually_exclusive":"1189989","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przeprowadzenie referendum

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przeprowadzeniereferendum","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"26","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189986","focus_mutually_exclusive":"1189978&&1189978&&","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Noc Długich Noży

Żeby zapobiec od buntu OUN-M musimy ich się pozbyć, a teraz jak mamy stery władzy w rękach będzie to łatwe...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_nocdugichnoy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"1","focus_x":"17","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189989","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Podmiana OUN na FJN

Obydwie grupy to nacjonaliści. Jednak jedna jest ugrupowaniem terrorystycznym, a druga walczy z terroryzmem. Wsparcie FJN będzie miało korzyści dla nas, jak i dla Polaków.
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_delegalizacjaantypolonizmu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"8","focus_y":"5","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1189958","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Budowa ambasady Ukraińskiej w Piotrogrodzie

Nie od dziś wiadomo, że naród Ukraiński nie ma zbyt pozytywnych odczuć do narodu Rosyjskiego. Lecz czasy się zmieniają i taka o to niechęć może przerodzić się w wojnę. Jeśli Ukraina ma przetrwać musi unormować stosunki dyplomatyczne z Rosją, bo dziś narody które się nienawidzą, w przyszłości może będą musiały współpracować. Dlatego pierwszym krokiem w kierunku ochłodzeniem relacji z Rosją będzie budowa Ukraińskiej ambasady w stolicy Rosji, Piotrogrodzie. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie to na marne.
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_integracjazbiaorusinami","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"5","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1189959","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Kolektywizacja kułaków

Przez kułaków zwykły robotnik czy rolnik nie mają co jeść!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_kolektywizacjakuakw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"24","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \ncountry_event= {\ndays = 1 \nid = kolet.1 \n}\n ","focus_prerequisite":"1189985","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Likwidacja Kontrrewolucjonistów i elementów szkodliwych

Ostatecznie usuniemy elementy kontrrewolucyjne oraz szkodliwe z naszego kraju!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_likwidacjakontrrewolucjonistwielementwszkodliwych","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"9","focus_x":"22","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189984&&1189956&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Propaganda Przeciw Polsce

Polacy posiadają nasze odwieczne ziemie!Musimy uświadomić obywateli!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_propagandaprzeciwpolsce","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"74","focus_y":"0","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Infiltracja Białej Rosji

Musimy infiltrować rosjanów, aby pomóc odkryć ich słabe punkty dla naszych radzieckich przyjaciół!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_infiltracjabiaejrosji","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"8","focus_x":"68","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189967&&1189992&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Prawosławna metropolia dla całej Ukrainy

Taka metropolia pokaże naszą odrębność od Polaków i przypomni Ukraińcom o naszej wielkości!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_prawosawnametropoliadlacaejukrainy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"8","focus_x":"71","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":" \ncomplete_national_focus= 642765\n ","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189978","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Utworzenie UPA

Od teraz na każdej mszy będzie kazanie o walce o ojczyznę jako "święty obowiązek"!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_utworzenieupa","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"3","focus_x":"71","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189976","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Potępienie kościoła unickiego

Te polskie ohydztwa tworzą kościół unicki by przekupić Ukraińców na swoją stronę!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_potpieniekocioaunickiego","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"3","focus_x":"73","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189978","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przygotowania do powstania w Lwowie i Stanisławowie

Po ustabilizowaniu władzy możemy wywołać powstanie!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przygotowaniadopowstaniawlwowieistanisawowie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"73","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189975||1189974","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Łapanki Popów

Religia została zakazana teraz trzeba wyłapać Popów
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_apankipopw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"76","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189972","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Zakazanie Religii

Odkąd nasze państwo wstąpiło musimy się pozbyć księży, którzy do tej pory nie zawadzali zanim zaczelismy działać przeciw Polsce...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zakazaniereligii","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"3","focus_x":"76","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":" \ncomplete_national_focus= 642775\n ","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189978","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Propaganda Przeciw Białej Rosji

Rosjanie zbyt długo męczyli naród ukraiński! Sprawiedliwość ich dosięgnie!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_propagandaprzeciwbiaejrosji","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"3","focus_x":"67","focus_y":"0","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Zamiast Cerkwi pomnik Lenina!

Jeden z ministrów wpadł na genialny pomysł zamiast cerkwi pomnik Ojca Rewolucji! Takowy pomnik powstanie z gruzów cerkwi!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zamiastcerkwipomniklenina","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"5","focus_x":"76","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189971","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Zniknięcie Rosyjskich "nie-komunistów"

Jeśli Rosjanie mieszkający na naszej ziemi nie będą popierać partii to po prostu znikną...
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_zniknicierosyjskichniekomunistw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"68","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189969","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Operacja "Rosja"

Pozbędziemy się Rosjan z naszych ziem raz a dobrze!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_operacjarosja","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"11","focus_x":"65","focus_y":"1","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189969","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Masakra w Kijowie

Tajni szpiedzy OUN zwołali fikcyjne zebranie komunistów w Kijowie. To była pułapka. Ok 1 tys najważniejszych ukraińskich komunistów zostało zabitych
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_masakrawkijowie","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"13","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189989","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Unowocześnianie sprzętu!

Na naszych ziemiach są używane dalej woły na roli czas to zmienić!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_unowoczenianiesprztu","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"43","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190025||1190019","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Kozacki Raj

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_powrttatarwnakrym","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"5","focus_y":"4","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1190020","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Wysiedlanie OUNowców z Polski

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_wysiedlanieounowcwzpolski","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"10","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189988","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Przeprowadzenie powstania!

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_przeprowadzeniepowstania","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"28","focus_y":"2","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1189986","focus_mutually_exclusive":"1189988&&1189988&&1189988&&","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

W stronę zachodu

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_integracjakulturowapolrus","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"0","focus_y":"2","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1189988","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}

Rozbudowa fabryk samolotów

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_rozbudowafabryksamolotw","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"50","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190004&&1189964&&","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Trójkąt przemysłowy Zaporoże-XXX-YYY

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_trjktprzemysowyzaporoexxxyyy","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"48","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190003","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Tajna Policja

Tajna Policja pomoże nam pozbyć się kontrrewolucjonistów oraz faszystowskie świnie!Do boju towarzysze!
{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_tajnapolicja","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"20","focus_y":"3","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":" \nadd_ideas= tajna_policja\n ","focus_prerequisite":"1189985","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

stab_1

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_stab1","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"61","focus_y":"25","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

"Nowy Patriotyzm"

{"focus_relative_position":"","external_id":"UKR_nowypatriotyzm","focus_ai_will_do_factor":"0","focus_time_to_complete":"10","focus_x":"8","focus_y":"4","focus_bypass":"","focus_available":"","focus_reward":"","focus_prerequisite":"1190022","focus_mutually_exclusive":"","focus_complete_tooltip":"","filter":null}

Odzyskanie zachodnich ziem

Skoro spełniliśmy warunki umowy, to możemy poprosić Polaków o zwrot kontrolowanych ziem. Umowa to umowa, a raczej rząd RP jest honorowy. Wyślemy im notę, i powinni nam oddać konntrolowane ziemie.
{"focus_relative_position":null,"external_id":null,"focus_ai_will_do_factor":"1","focus_time_to_complete":"1","focus_x":"7","focus_y":"6","focus_bypass":null,"focus_available":null,"focus_reward":null,"focus_prerequisite":"1189983||1189982","focus_mutually_exclusive":null,"focus_complete_tooltip":null,"filter":null}